SỐ ĐẸP CÀ MAU

Phân loại sim

Thống kê sim số

  • Viettel: 6
  • Vinaphone: 5.737
  • Mobifone: 5
  • Vietnammobile: 1
  • Sfone: 0
  • Gmobile: 2
  • Cố định: 20
  • Tổng kho sim: 5.771
STT Sim Giá bán Điểm Mạng Đặt mua
1 085.3.939.939 50.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
2 02908.539.539 10.000.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
3 0848.52.68.79 5.000.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
4 0813.52.68.79 5.000.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
5 09.4404.7779 4.400.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
6 0888.79.41.79 3.200.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
7 0886.11.79.39 2.000.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
8 0912.79.55.39 1.800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
9 0856.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
10 0847.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
11 0858.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
12 0842.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
13 094.668.98.79 1.500.000 (VNĐ) 66
       Đặt mua
14 0914.679.079 1.500.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
15 0911.808.139 1.500.000 (VNĐ) 40
       Đặt mua
16 0946.972.979 1.500.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
17 09.41.59.41.79 1.500.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
18 0914.370.779 1.500.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
19 0845.86.52.39 1.500.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
20 0888.60.66.79 1.400.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
21 0914.050.739 1.200.000 (VNĐ) 38
       Đặt mua
22 0914.033.079 1.200.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
23 088858.0979 1.100.000 (VNĐ) 62
       Đặt mua
24 0941.592.579 1.100.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
25 0917.54.1939 1.000.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
26 0911.15.7479 1.000.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
27 094.668.45.79 1.000.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
28 0945.364.079 1.000.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
29 094.668.74.79 1.000.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
30 0888.609.179 1.000.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
31 094.79.04.779 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
32 0886.284.779 900.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
33 0946.39.50.79 900.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
34 0946.948.779 900.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
35 094.68.74.779 900.000 (VNĐ) 61
       Đặt mua
36 0941.592.779 900.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
37 0853.71.6979 900.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
38 0853.724.979 900.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
39 0853.66.1579 900.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
40 0944.195.779 900.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
41 0946.290.779 900.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
42 0944.958.979 900.000 (VNĐ) 64
       Đặt mua
43 0948.347.479 900.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
44 0948.034.779 900.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
45 0947.812.979 900.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
46 094.391.4979 900.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
47 0943.68.03.79 900.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
48 0948.39.21.79 900.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
49 0943.68.7179 900.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
50 094.368.5779 900.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
51 0945.39.14.79 900.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
52 0941.591.179 800.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
53 0941.593.179 800.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
54 0914.212.539 800.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
55 0941.593.379 800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
56 0914.52.30.39 800.000 (VNĐ) 36
       Đặt mua
57 0917.570.339 800.000 (VNĐ) 44
       Đặt mua
58 0915.764.939 800.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
59 0914.056.939 800.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
60 0914.364.039 800.000 (VNĐ) 39
       Đặt mua
61 0946.805.979 800.000 (VNĐ) 57
       Đặt mua
62 0941.364.979 800.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
63 0914.482.679 800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
64 094.886.04.79 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
65 0911.659.739 800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
66 094.6669.479 800.000 (VNĐ) 60
       Đặt mua
67 0941.025.979 800.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
68 0949.435.979 800.000 (VNĐ) 59
       Đặt mua
69 0941.650.979 800.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
70 0888.04.83.79 800.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
71 0949.358.979 800.000 (VNĐ) 63
       Đặt mua
72 0946664.579 800.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
73 0946.922.339 800.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
74 0888.40.15.79 700.000 (VNĐ) 50
       Đặt mua
75 0852.062.679 700.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
76 0886.43.0079 700.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
77 0886.45.0079 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
78 0888.772.079 700.000 (VNĐ) 56
       Đặt mua
79 0886.46.0079 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
80 0886.49.0079 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
81 0888.605.479 700.000 (VNĐ) 55
       Đặt mua
82 0941.592.879 700.000 (VNĐ) 54
       Đặt mua
83 0941.593.079 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
84 0941.591.279 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
85 0941.591.379 700.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
86 0941.593.279 700.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
87 0852.660.479 700.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
88 0941.593.479 700.000 (VNĐ) 51
       Đặt mua
89 0857.385.679 700.000 (VNĐ) 58
       Đặt mua
90 0941.592.679 700.000 (VNĐ) 52
       Đặt mua
91 0911.754.239 600.000 (VNĐ) 41
       Đặt mua
92 0853.90.84.79 600.000 (VNĐ) 53
       Đặt mua
93 0945.5.10.779 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
94 0853.24.90.79 600.000 (VNĐ) 47
       Đặt mua
95 0853.54.04.79 600.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
96 0941.592.639 500.000 (VNĐ) 48
       Đặt mua
97 0946.12.78.39 500.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua
98 0886.270.339 500.000 (VNĐ) 46
       Đặt mua
99 0886.424.139 500.000 (VNĐ) 45
       Đặt mua
100 0914.564.839 500.000 (VNĐ) 49
       Đặt mua

Trên Facebook

Hỗ trợ khách hàng

Thanh Toán

30x60 1

stk

Đăng Ký Bộ Công Thương

Giới thiệu